Sunday, March 29, 2009

sekseneutrale voornaamwoorden

[deze post is vernieuwd en aangevuld, je kunt beter naar de nieuwe post

sekseneutraal taalgebruik en sekseneutrale voornaamwoorden

gaan. De oude post staat hieronder:]


de volgende woordjes kunnen dienst doen als sekseneutrale persoonlijke voornaamwoorden. gebruik ervan lijkt mij nog altijd handig en voorkomt seksediscriminatie.

vij [zij, hij]

hav [haar, hem]

vier (enkelvoud), viere (meervoud) [haar, zijn]

wiers [wier, wiens]


bijvoorbeeld: `de waal en viere oevers', `het parlement en vier voorzitter, wiers duidelijke taal hav niet in dank werd afgenomen, hoewel vij ...'.

het bezwaar dat `vier' al een andere betekenis heeft vervalt wanneer je het vergelijkt met `haar' en `zijn'.

#######

ik kom hier nog op terug, met waarschijnlijk n verkorte herhaling van n klein betoogje dat k schreef in mn werkstuk filosofie destijds tijdens mn studie wiskunde.

No comments: