Showing posts with label faraomier. Show all posts
Showing posts with label faraomier. Show all posts

Tuesday, August 31, 2010

op een faraomier en een collie


op n faraomier en n schotse herdershond

frank faraomier zoekt in gizeh naar schnabbels
alleen heeft i last van onleesbare krabbels:

`daaro en hiero- kzie overal gliefen!
waar is de uitgang voor eerlijke dieven?'

`why' vraagt zn partner-in-crime, collie sean
`don't we ask marcel duchampollion?'


marcel duchamp, to be looked at
Marcel Duchamp, to be looked at (from the other side of the glass) with one eye, close to, for almost an hour

marcel duchamp, note
Marcel Duchamp, aantekening over bovenstaand
Zie hier voor een uitgebreider verhaal over Duchamp en pyramides van David Shambroom.

Jean-François Champollion: Franse egyptoloog, ontcijferde m.b.v. de Steen van Rosetta eindelijk het hiëroglyfenschrift der oude Egyptenaren; collie = Schotse herdershond; `Sean' (rijmt op `dawn') is een vorm van `John', afgeleid van het Ierse `Séan' hetwelk weer afgeleid schijnt te zijn van het Franse `Jean'...kunt u t nog volgen?

De pyramides moesten bescherming bieden tegen grafrovers, en soms zijn er bij de ingang van de grafruimte vervloekingen in hiëroglyfen aangebracht tegen allen die de rust van de begravenen komen verstoren. Zie bijv. dit artikel in de Telegraph uit 2007.