Showing posts with label venus van urbino. Show all posts
Showing posts with label venus van urbino. Show all posts

Saturday, July 25, 2009

op n huismus


op n huismus

o, limpia! jij schone huismus uit gent
hebt lak aan ambitie en steekt je talent

in t maken van huis-tuin-en-keukensobjectjes
ontstaan uit t thema `ontdek nu je plekjes'

de gewaagdheid van je manetcakes!
de gelaagdheid van je fouquetreeks!

(veel mannen wel die zich wat meer interesseren
voor limpia's huis-tuin-en-keukensexposeren)


edouard manet, olympia
édouard manet, olympia

zie ook titiaans venus van urbino

jean fouquet, madonna met engelen
jean fouquet, madonna met engelen

limpiar = schoonmaken, boeketreeks: serie eenvoudige romans

Saturday, March 07, 2009

op n naaktslak en n spotvogel


op n naaktslak en n spotvogel

naud naaktslak gevoelde te aken
t kunstenaarsschap in zich naken
en kwast nu in witten en blauwen
de borsten van wulkse mevrouwen

maar spotvogel sem
zn rotsige stem
maakt rauw korte metten
met nauds naaktportretten:

`zn kleurgebruik komt op 1/1 visie aan
-1 tiet titanium, 1 tiet cyaan'


titiaan, venus van urbino

titiaan, venus van urbino

wulk = soort zeeslak

1/1 visie: strikt genomen, t vermogen om op 1 meter afstand twee voorwerpen te onderscheiden, die n normaal mens op 1 meter kan onderscheiden. meestal in de usa aangeduid met 20/20 vision, en daarbuiten met 6/6 visie, omdat de meest gebruikte `snellen kaart' op 20 voet c.q. 6 meter afstand wordt gebruikt. zie visual acuity op wikipedia.

snellen kaart

snellen kaart (jeff dahl)