Saturday, March 07, 2009

op n naaktslak en n spotvogel


op n naaktslak en n spotvogel

naud naaktslak gevoelde te aken
t kunstenaarsschap in zich naken
en kwast nu in witten en blauwen
de borsten van wulkse mevrouwen

maar spotvogel sem
zn rotsige stem
maakt rauw korte metten
met nauds naaktportretten:

`zn kleurgebruik komt op 1/1 visie aan
-1 tiet titanium, 1 tiet cyaan'


titiaan, venus van urbino

titiaan, venus van urbino

wulk = soort zeeslak

1/1 visie: strikt genomen, t vermogen om op 1 meter afstand twee voorwerpen te onderscheiden, die n normaal mens op 1 meter kan onderscheiden. meestal in de usa aangeduid met 20/20 vision, en daarbuiten met 6/6 visie, omdat de meest gebruikte `snellen kaart' op 20 voet c.q. 6 meter afstand wordt gebruikt. zie visual acuity op wikipedia.

snellen kaart

snellen kaart (jeff dahl)


1 comment:

frank waaldijk said...

deze heeft weer n metaformose van jewelste ondergaan. wat wel opvalt is dat weer `blauw' n rijmpaar vormt met `vrouw', net als in de vorige post.

erger nog, in de oude versie bleek k ook `naakt' en `gemaakt' te hebben gebruikt. over herhaling van mezelf gesproken.

lastig om de grap weer in n metrum te krijgen. de beklemtoning van `1 tiet cyaan' is nog niet zo simpel.