Wednesday, March 04, 2009

op n bok en n vos


op n bok en n vos

n bok in den bosch vergaarde
n lok van den vos reynaerde

`met haren al die k verlies' fleemde reyn
`penseelt men zn streken precies ende fijn

uw kwast als fluweel
zo zal zijn sensueel!'

de bok hupte vrolijk, gelijk n konijn:
`k bied u mn potloden, kijk n dozijn'

`u schertst, n dozijn!' zei geslepen de vos
`n echte van reyn kost u minstens n grosz'


george grosz, selbstmord

george grosz, selbstmord


rembrandt van rijn, tobit, anna en bokje

rembrandt van rijn, tobit, anna en bok

van den vos reynaerde =oud (middel)nederlands geschrift over geslepen oplichter-vos

gros = dozijn dozijn = 144


6 comments:

franka waaldijk said...

toch weer kleine metrumaanpassing. zit nog met n paar kleine dingetjes, maar wilde eigenlijk n kunsttrijntje snel plaatsen en dan hup de volgende weer...want t kost klauwen met tijd allemaal.

k bedenk nu ook dat r eigenlijk bij die kunsttrijntjes ook dierenafbeeldingen en -verwijzingen moeten komen...kan k helemaal mn lol weer op!

franka waaldijk said...

zou eigenlijk n potloodtekening van rembrandt van n bok moeten hebben...nu gekozen voor potloodachtige tekening van n olifant.

ben natuurlijk superblij met dit schilderij van george grosz met twee vossen, waarvan 1 zeer prominent.

franka waaldijk said...

dan maar n inkttekening van rembrandt met n bok erin, bijbelscene met tobit en anna.

grappig, zo'n kruising van dierafbeeldingen en kunstenaars.

franka waaldijk said...

t zou leuk zijn om r ook nog echt middelnederlands in te gebruiken, t verhaal van den vos reynaerde is wel erg prachtig, en is n oude verwante van trijntje fop.

maar ja, zo goed ben k nou niet in middelnederlands, dat k deze trijntje even makkelijk vermiddel!

franka waaldijk said...

nou ja, nu zit r `al die' en `ende' in, maar van `al die' weet k helemaal niet zeker dat t wel correct is.

wat is dat middelnederlands mooi. k sluit me aan bij george brassens: je suis né avec cinq siècles de retard, foutrement moyenageux

*****

Soe bat mi, dat ic soude maken

Dese avontuere van Reynaerde.
Al begripic die grongaerde

Ende die dorpren ende die doren,
Ic wille dat die ghene horen,

Die gherne pleghen der eeren
Ende haren zin daer toe keeren

Datsi leven hoofdschelike,
Sijn si arem, sijn si rike,

Diet verstaen met goeden sinne.
Nu hoert, hoe ic hier beghinne

Het was in eenen tsinxen daghe,
Dat beede bosch ende haghe

Met groenen loveren waren bevaen.
Nobel, die coninc hadde ghedaen

Sijn hof crayeren over al,
Dat hi waende, hadde hijs gheval,

Houden ten wel groten love
Doe quamen tes sconinx hove

Alle die diere, groet ende cleene,
Sonder Vos Reynaert alleene.

Hi hadde te hove so vele mesdaen,
Dat hire niet dorste gaen:

Die hem beschuldigh kent, ontsiet.
Also was Reynaerde ghesciet,

Ende hier omme scuwede sconinx hof,
Daer hi in hadde crancken lof.

Doe al dat hof versamet was,
Was daer niemen sonder die das,

Hine hadde te claghene over Reynaerde,
Den fellen metten grijsen baerde.

franka waaldijk said...

k blijf maar opmerkingen maken...middelste deel is eigenlijk 1 regel met binnenrijm, en zelfde metrum als de rest - op de beginregels na natuurlijk, die vinnik te mooi om in t andere metrum te persen.