Showing posts with label rendier. Show all posts
Showing posts with label rendier. Show all posts

Thursday, October 14, 2010

op nog een rendier


op n rendier

eergister behaalde n rendier in lapland
maar net t tentamen `de camper met klapband'

`mij valt zo'n kampeertenttentamen niet mee
maar k hoef' zegt t hoefdier `r nu nog maar 2:

"hottentotten en samen samen"
-en t hertententenhertentamen'


rendier in zweden
rendier in Zweden
(foto: Look Sharp)

samische familie rond 1900
Samische familie rond 1900 in Noorwegen

Samen: (ook Sami of Saami) oorspronkelijke bevolking van Lapland (Sápmi in het samisch). De nomadische Samen woonden in tenten (lavvu) die gemakkelijk af te breken en te vervoeren waren. Alleen in de winter bleven de Samen en rendieren op één plaats. In plaats van in tenten leefden ze dan in lage koepelvormige hutten, die met aarde bedekt werden om ze tegen de strenge vrieskou te beschermen. Verder naar het zuiden bestond de traditionele behuizing uit vierkante houten hutten.
Vanaf de 17e eeuw is de levenswijze van de Samen sterk veranderd. Slechts een klein percentage voert nog een nomadisch bestaan, en dan doorgaans nog slechts een deel van het jaar. (bron: Wikipedia).


Monday, March 16, 2009

op n rendier en n duitse dog


op n rendier en n duitse dog

`rien rendier?' vraagt dolf dog -op pechreis uit kleef-
`hoe komt t dat finland geen wegwijzers heeft?'

`we hebben' juicht rien `t vak geografie
geschrapt ten faveure van economie
waarmee ieder rendier weer aardappel eet
maar niemand van ons nog de plaatsnamen weet

bewegwijzering heeft geen zin beste dog
want alles ligt nu op n fins end van goch'


vincent van gogh, korenveld met kraaien
vincent van gogh, korenveld met kraaien

vincent van gogh, de aardappeleters
vincent van gogh, de aardappeleters

kleef (kleve in t duits), goch: twee duitse plaatsen nabij nijmegen.
mij is in musea n aantal keren overkomen dat 1 enkel schilderij de hele zaal verlichtte. de maker was telkens dezelfde. de laatste regel is daarom te zien als bijzonder eerbetoon:

alles licht nu op: n vincent van gogh


vincent van gogh, veld met opkomende zon

Friday, October 31, 2008

op weer die wallaby


op weer die wallaby
en n kwal, n mol, n stokstaartje, n vogelbekdier en n rendier


wie speelt straks in walhalla 3
de wijsneus wally wallaby?

`k wacht tot k getallen zie
-t geld gaat voor' kweelt kwal louis

`geheel geen tijd' mailt molly mol
`gezien mn protocollierol
in lassie keelt de trolleytrol '

speelt stokstaart stan dan stram en strak
voor dragwalkürerammelbak?
`k voel me téveel gammel wrak'

zo gaat na rijp beraad i dus
-de rol- naar patty platypus
t vogelbekdierwonderkind
die veel waardering ondervindt
van vikingmovie magazine:
`speelt freya beter dan james dean'

rien reikirendier deelt ons mee:
`de geest van wally is tevree
mits hij -zo heeft i wel gedreigd-
na afloop patty's panty's krijgt'


kwal, chrysaora melanaster
kwal (chrysaora melanaster)

zwarte mol
mol

Lassie, 1965
de collie Lassie (1965)

sputnik trolleybus
oude Noorse Sputnik trolleybus

stokstaartje
stokstaartje
(foto Muriel Gottrop)

vogelbekdier (= platypus)
vogelbekdier = platypus
(schilderij van John Lewin)

James Dean: beroemde acteur; trol: mensachtig wezen uit de Noorse mythologie.Freya: vrouwelijke tegenhanger van Wodan; drag: dressed-as-girl, man verkleed als vrouw; reiki: alternatieve geneeswijze, een van de (vele) reiki-vormen wordt geclaimd te zijn ontstaan via `channeling': het ontvangen van boodschappen van geesten.
(Foto's van rendier en wallaby al geplaatst bij rendier trijntje en wallaby trijntje)