Showing posts with label duif. Show all posts
Showing posts with label duif. Show all posts

Wednesday, October 06, 2010

op een vredesduif


op n vredesduif

dick duif die met olijventak
soldatenslachtpartij verbrak:

`k mis in online woordenboek
"de krijg" als ik op "moorden" zoek

dat "leger" wél wordt aangezien
voor "minder vol" biedt hoop misschien'


fernand leger, la partie des cartes
Fernand Léger, soldiers playing at cards (1917)

german war loan poster
Duitse poster uit 1917 met oproep om geld te lenen aan de oorlog...

pablo picasso, vredesduif
Pablo Picasso, vredesduif

De vredesduif met olijventak is als vredesymbool al duizenden jaren oud, de Romeinen gebruikten het al. Ook komt er in het bijbelse verhaal over de ark van Noach een duif met olijventak voor, zo weet Noach dat ergens land is drooggevallen.

john everett millais, terugkeer van de duif naar de ark van noach
John Everett Millais, terugkeer van de duif naar de ark van Noach