Showing posts with label mammoet. Show all posts
Showing posts with label mammoet. Show all posts

Thursday, March 19, 2009

op n mammoet


op n mammoet

n bossche wolharige mammoet
verzamelt in oud amsterdam moed

en roept in n deftige kapsalon
`toe doe iets! k voel me net absalom!'

zn vrouw zegt bij thuiskomst `och ermeke
hedde gij nu dan ook al zo'n permeke?'


constant permeke, niobe

constant permeke, niobe
(een betere foto is te zien op http://home.hetnet.nl/~w.greuell/pictures_Apeldoorn.html)

absalom: bijbelse figuur die aan zn haren aan n boom blijft hangen; niobe: griekse mythologische dame wiens 14 kinderen door de goden werden vermoord omdat ze zich eventjes wat laatdunkend over die goden had uitgelaten) daarna wordt niobe beschreven als de eeuwig wenende
trouwens absalom werd tengevolge van zn haar-in-boom ook meteen doodgestoken...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Absalom_Albert_Weisgerber.jpg
albert weisgerber, absalom

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Gustave_dore_bibel_death_of_absalom.jpg
gustave doré, de dood van absalom

ermeke (verkleinwoord van erme = arme), hedde gij (heb jij): brabants. `permeke' als brabants voor `permanentje' is waarschijnlijk wat creatief...