Showing posts with label poolvos. Show all posts
Showing posts with label poolvos. Show all posts

Tuesday, August 03, 2010

op een ijsbeer, een walrus en een poolvos


op n ijsbeer, n walrus en n poolvos

ijf ijsbeer wordt snachts op verdenking van moord
door noordpoolpolitie in koelcel verhoord

totdat i bekent en wil walrus beslecht:
`tis klaar als n klont voor t pakijsgerecht'

blaft strafpleiter poolvos: `de onschuld van ijsbeer
behoeft, edelachtbare, nauwlijks bewijs meer

de aanklacht vermeldt immers `in koelen bloede'
edoch kijkt u zelf, hij ziet witheet van woede!'


poolvos en ijsbeer
poolvos en ijsbeer
(foto: Ansgar Walk)

walrus
walrus
(foto: Budd Christman)