Showing posts with label zaagvis. Show all posts
Showing posts with label zaagvis. Show all posts

Monday, November 03, 2008

op 10 zaagvissen en een guppy


op 10 zaagvissen en n guppy

zes zingende zaagvissen zegen te zetten
ineen na t zingen van zeven motetten

t slotmotet zongen -geleid door gus guppie-
de laatste 4 zaagvissen zacht in hun uppie

`zo vet he' glimt gus `zonder kettingmotoren
motetten in handzaagviszetting te horen'


kleintandzaagvis, Forrest Samuels
kleintandzaagvis
(foto: Forrest Samuels)


groottandzaagvis
groottandzaagvis
(foto: Christopher, Tania and Isabelle Luna)

groottandzaagvis
guppy
(foto: Jdiemer)


Motet: meerstemmige klassieke zangmuziek.