Showing posts with label collie. Show all posts
Showing posts with label collie. Show all posts

Tuesday, August 31, 2010

op een faraomier en een collie


op n faraomier en n schotse herdershond

frank faraomier zoekt in gizeh naar schnabbels
alleen heeft i last van onleesbare krabbels:

`daaro en hiero- kzie overal gliefen!
waar is de uitgang voor eerlijke dieven?'

`why' vraagt zn partner-in-crime, collie sean
`don't we ask marcel duchampollion?'


marcel duchamp, to be looked at
Marcel Duchamp, to be looked at (from the other side of the glass) with one eye, close to, for almost an hour

marcel duchamp, note
Marcel Duchamp, aantekening over bovenstaand
Zie hier voor een uitgebreider verhaal over Duchamp en pyramides van David Shambroom.

Jean-François Champollion: Franse egyptoloog, ontcijferde m.b.v. de Steen van Rosetta eindelijk het hiëroglyfenschrift der oude Egyptenaren; collie = Schotse herdershond; `Sean' (rijmt op `dawn') is een vorm van `John', afgeleid van het Ierse `Séan' hetwelk weer afgeleid schijnt te zijn van het Franse `Jean'...kunt u t nog volgen?

De pyramides moesten bescherming bieden tegen grafrovers, en soms zijn er bij de ingang van de grafruimte vervloekingen in hiëroglyfen aangebracht tegen allen die de rust van de begravenen komen verstoren. Zie bijv. dit artikel in de Telegraph uit 2007.


Friday, October 31, 2008

op weer die wallaby


op weer die wallaby
en n kwal, n mol, n stokstaartje, n vogelbekdier en n rendier


wie speelt straks in walhalla 3
de wijsneus wally wallaby?

`k wacht tot k getallen zie
-t geld gaat voor' kweelt kwal louis

`geheel geen tijd' mailt molly mol
`gezien mn protocollierol
in lassie keelt de trolleytrol '

speelt stokstaart stan dan stram en strak
voor dragwalkürerammelbak?
`k voel me téveel gammel wrak'

zo gaat na rijp beraad i dus
-de rol- naar patty platypus
t vogelbekdierwonderkind
die veel waardering ondervindt
van vikingmovie magazine:
`speelt freya beter dan james dean'

rien reikirendier deelt ons mee:
`de geest van wally is tevree
mits hij -zo heeft i wel gedreigd-
na afloop patty's panty's krijgt'


kwal, chrysaora melanaster
kwal (chrysaora melanaster)

zwarte mol
mol

Lassie, 1965
de collie Lassie (1965)

sputnik trolleybus
oude Noorse Sputnik trolleybus

stokstaartje
stokstaartje
(foto Muriel Gottrop)

vogelbekdier (= platypus)
vogelbekdier = platypus
(schilderij van John Lewin)

James Dean: beroemde acteur; trol: mensachtig wezen uit de Noorse mythologie.Freya: vrouwelijke tegenhanger van Wodan; drag: dressed-as-girl, man verkleed als vrouw; reiki: alternatieve geneeswijze, een van de (vele) reiki-vormen wordt geclaimd te zijn ontstaan via `channeling': het ontvangen van boodschappen van geesten.
(Foto's van rendier en wallaby al geplaatst bij rendier trijntje en wallaby trijntje)