Showing posts with label rog. Show all posts
Showing posts with label rog. Show all posts

Tuesday, July 21, 2009

op n rog


op n rog

n mannetjesrog mag graag vrouwtjesrogkleren
niet dragen alleen maar ook fotograferen

`k heb iets bizonders met rokken die golven
hoewel dat wel voer is voor roddelperswolven

maar roggenbroodwinning draait vaak om je entree
-althans in de filmbiz' zegt morilon manray


man ray, rokken
man ray, rokken

marilyn monroe, in some like it hot
marilyn monroe in some like it hot

man ray, picasso
man ray, picasso

ray = rog

Tuesday, March 17, 2009

op n rogh


op n rogh

roderick rogh richting rottumeroog
kloeg tot n duikende ichtyoloog:

`ziet ge vaak menschen goed kijken naar visschen?
neen, wijl ze diepgang daartoe meestal misschen'

`kunst treft t zelfde lot', morde de rogh
`dát is waar ik nog t meeste van gogh'


vincent van gogh, still life with bloaters

vincent van gogh, stilleven met makrelenroelant roghman, vallei met reizigers

ichtyoloog: vissenexpert
goggen: onbestemd werkwoord, gebruikt in theater en bij motoren