Showing posts with label van den vos reynaerde. Show all posts
Showing posts with label van den vos reynaerde. Show all posts

Wednesday, March 04, 2009

op n bok en n vos


op n bok en n vos

n bok in den bosch vergaarde
n lok van den vos reynaerde

`met haren al die k verlies' fleemde reyn
`penseelt men zn streken precies ende fijn

uw kwast als fluweel
zo zal zijn sensueel!'

de bok hupte vrolijk, gelijk n konijn:
`k bied u mn potloden, kijk n dozijn'

`u schertst, n dozijn!' zei geslepen de vos
`n echte van reyn kost u minstens n grosz'


george grosz, selbstmord

george grosz, selbstmord


rembrandt van rijn, tobit, anna en bokje

rembrandt van rijn, tobit, anna en bok

van den vos reynaerde =oud (middel)nederlands geschrift over geslepen oplichter-vos

gros = dozijn dozijn = 144