Showing posts with label alexander pushkin. Show all posts
Showing posts with label alexander pushkin. Show all posts

Thursday, March 19, 2009

op n teek


op n teek

de roemruchtste capo van organized rhyme
is timothy teek uit connecticut lyme:

`van slordig gedicht, zij t eindrijm of binnen-
raak ik als poëet steevast buiten mn zinnen

purist! dus k -zelfs voor maar 1 letter- greep in
en beet toen n kunstkluns wou rijmen op `reepin' '


ilya repin, pushkin

ilya repin, de 14-jarige pushkin draagt voor

capo: baas in de mafia = organized crime; da capo-vorm: dichtvorm (aba en dergelijke, hier niet toegepast); binnenrijm, eindrijm: dichttermen; alexander pushkin: beroemde russische dichter/schrijver; lyme in connecticut: plaatsje waar de ziekte van lyme werd ontdekt, jaren 80, die door teken wordt overgebracht. (er is ook n lyme in new hampshire en in engeland).