Saturday, July 25, 2009

op n huismus


op n huismus

o, limpia! jij schone huismus uit gent
hebt lak aan ambitie en steekt je talent

in t maken van huis-tuin-en-keukensobjectjes
ontstaan uit t thema `ontdek nu je plekjes'

de gewaagdheid van je manetcakes!
de gelaagdheid van je fouquetreeks!

(veel mannen wel die zich wat meer interesseren
voor limpia's huis-tuin-en-keukensexposeren)


edouard manet, olympia
édouard manet, olympia

zie ook titiaans venus van urbino

jean fouquet, madonna met engelen
jean fouquet, madonna met engelen

limpiar = schoonmaken, boeketreeks: serie eenvoudige romans

1 comment:

frank waaldijk said...

ok de clou is wat flauw...huis-tuin-en-keukensexposeren...

maar aan de andere kant kun je al die (half)ontklede vrouwen in de schilderkunst toch moeilijk puur als schoonheidsideaal aannemen.

en natuurlijk al helemaal niet met manets olympia...